تجربه ای دلچسب از خرید ملک در ترکیه.

تیم کارشناسان ما از سال 2012 به این سو از پیشروترین مشاوران خرید ملک و اخذ شهروندی در ترکیه بوده است

ملک خود را پیدا کنید

تنها در چهار گام ساده

1
نوع
2
تعدا اتاق
3
منطقه
4
بودجه
نوع پروژه را انتخاب کنید
انتخاب نوع
انتخاب نوع اتاق
منطقه
انتخاب منطقه
بازه قیمت را وارد کنید

دیگران درباره ما چه می گویند

پروژه شاخص

پروژه های مسکونی

تابعیت ترکیه و نحوه اخذ شهروندی

اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری در ملک

 • 1

  ثبت نام و پذیرش درخواست

 • 2

  ارسال مدارک به سازمان مربوطه

 • 3

  ارزیابی اولیه مدارک

 • 4

  ارزیابی تکمیلی

Turkish Nationality

اخبار و مقالات ما را بخوانید

جدیدترین ویدیوهای ما